The Vanguards L-R: Leif Hemmingsen - Drums, Bjørn Nordvang - Vocals,
Freddy Lindquist - Guitar, Johnny Sareussen - Bass, Svein Finjarn - Guitar